Financieel beheer VVE's

Het is duidelijk, een appartementsgebouw met een goede, actieve Vereniging van Eigenaren is op de lange termijn beter onderhouden met voldoende reserves in kas. Dit komt de waarde en verkoopbaarheid van uw appartement zeer ten goede en het verhoogt uw woongenot.

Het VvE-recht is volop in beweging. Binnenkort wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw.

Een kwart van de woningen in Nederland is appartement. Er zijn 1,2 miljoen appartementen in 121.000 VvE’s verenigd. Echter, na onderzoek is gebleken dat een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Ze zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, reserveren te weinig of hebben geen onderhoudsplan. Dat leidt tot verval van het onroerend goed.

Het financieel beheer van uw VvE kan u behoorlijk veel tijd kosten. Wij helpen u graag om het overzicht te houden en uw administratie goed bij te houden. . Maatwerk naar de wensen van de vereniging worden vooraf besproken.

belastingbrieven

Administratiekantoor D@vits doet uw complete administratieve en financiële beheer. Geen extra zorgen dus en het scheelt u veel tijd!

Van het voeren van de dagelijkse administratie, het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen, de incasso van de bijdragen tot het betalen van gemeenschappelijke kosten. Wij bewaken ook eventuele achterstanden en begeleiden de kascommissie. Zo blijft de financiële administratie actueel en transparant.